W przypadku ropy wielokrotnie można obserwować sytuacje, kiedy dochodzi do walki popytu i podaży. Jest to jeden z najcenniejszych surowców na całym świecie. Inwestycja w ropę jest wyborem wielu inwestorów. Dlaczego? Powodem jest duże uzależnienie świata od tego surowca. Rynek walutowy jest zależny poprzez powiązanie z ropy z dolarem.

Ropa rządzi światem

Świat jest uzależniony od ropy. Wystarczy spojrzeć na sektor energetyczny, transportowy oraz usługowy również. Ropa bardzo często określana jest mianem czarnego złota. Mało kto wie, ale to właśnie z tego surowca wytwarzany jest między innymi plastik. Ropa jest najbardziej aktywnym — pod względem handlowym — surowcem na całym świecie. Wydobycie przyczyniło się w znacznym stopniu do gigantycznego wzrostu gospodarczego w krajach, gdzie znajdują się złoża.

Inwestowanie w ropę

Surowiec jest bardzo płynnym aktywem na rynku towarowym. Jego wartość potrafi znacząco wzrastać nawet w krótkich okresach. Spadki pojawiają się jedynie w wyniku poważnych zachwiań na rynku międzynarodowym. Jednak w przypadku tak ważnego instrumentu, jakim jest ropa trzeba mieć na uwadze, że rynek, instytucje oraz inwestorzy w momentach kryzysu robią wszystko, aby wartość trzymała się stabilnie lub nawet rosła. Dlatego inwestycja w surowiec jest raczej bezpiecznym wyborem, jednak ryzyko występuje zawsze.

Co rządzi rynkiem?

Od 1960 roku działa Organizacja Krajów Eksportujących Ropę (OPEC). Organizacja stanowi zbiór największych producentów ropy naftowej za pośrednictwem, którego można wpływać na rynek tego surowca. OPEC na chwilę obecną jest współtworzone przez 13 państw. Co więcej odpowiadają one za 80% światowej produkcji ropy. W 2016 roku OPEC zdecydowało o narzuceniu ograniczeń na członków OPEC. Do umowy dołączyły również państwa niebędące członkami. Dotyczyła ona ograniczenia wydobycia ropy i gazu ziemnego. Na takie warunki zgodziła się także Rosja, która jest bardzo znaczącym graczem na rynku surowców. Dlaczego? Taka decyzja była podyktowana malejącą ceną ropy za baryłkę. Inwestycje wówczas przestawały być tak opłacalne. Im mniej ropy na rynku, wówczas jej wartość spada — wynika to z prawa podaży.

Logika OPEC

Celem zmniejszenia wydobycia była chęć wpływu na zapasy ropy. To właśnie one wpływały na zaniżanie wartości tego surowca. Taka polityka działań OPEC przyczyniła się do stopniowego wzrostu cen ropy. To przełożyło się na wzrost dochodów państw wydobywczych. Jednak część uczestników rynku — niezależnych od OPEC — wykorzystała tę sytuację na swoją korzyść, co w dalszym rozumieniu oznacza zwiększenie produkcji ropy.
Surowiec jest dobrym wyborem do prowadzenia swoich inwestycji w oparciu o niego. Jest bardzo płynnym aktywem. Jednak zmusza do śledzenia bieżącej sytuacji na świecie. Ropa jest zależna od wypowiedzi polityków oraz ogólnej sytuacji ekonomicznej poszczególnych państwa na świecie. Dlatego, jeśli chcesz uniknąć dołków — momentów, kiedy ropa traci znacząco na wartości — lepiej być na bieżąco z wiadomościami. Wtedy będziesz odpowiednio przygotowany, aby podjąć odpowiednie decyzje we właściwym czasie.