Oto powszechne konsekwencje stresu związanego z pracą na zdrowie psychiczne i zachowanie pracowników.

1. Zmniejszona wydajność

Jednym z głównych skutków stresu związanego z pracą dla pracownika jest spadek wydajności, co zagraża zarówno osiągnięciu celów firmy, jak i utrzymaniu pracy przez samego pracownika. Ten spadek wydajności jest prawie zawsze postępujący i staje się tym bardziej dotkliwy, im wyższy jest poziom stresu pracownika, co następuje stopniowo, ale stale w czasie.

2. Zwiększona skłonność do występowania innych zaburzeń psychicznych

Jak w przypadku każdego rodzaju stresu, skutki psychologiczne są tym, czego dana osoba doświadcza w pierwszej kolejności, a ponieważ nie wszyscy jesteśmy tacy sami, mogą one być zróżnicowane i doświadczane inaczej w zależności od cech każdej osoby.

Niektóre z głównych zmian psychologicznych, których mogą doświadczyć osoby narażone na stres związany z pracą, to przypadki fobii, depresji, rozwoju zachowań uzależniających, lub zaburzeń odżywiania. Wejdź na https://prowitaminy.pl, jeśli doświadczasz zaburzeń odżywiania związanych ze stresem.

3. Objawy fizyczne

Podobnie jak w przypadku zaburzeń psychicznych, istnieje wiele fizycznych lub biologicznych objawów, które mogą rozwinąć się z czasem u osób ze stresem związanym z pracą, a zależą one od cech jednostki, a także od jej cech psychologicznych.

Główne objawy fizyczne spowodowane stresem w pracy to zaburzenia snu i bezsenność, podwyższona częstość akcji serca, problemy z oddychaniem, bóle głowy, podwyższone ciśnienie krwi, bóle mięśni i zmęczenie.

4. Brak organizacji

Jak już wspomnieliśmy, kiedy osoba doświadcza stresu związanego z pracą, może doświadczyć kombinacji fizycznych i psychologicznych objawów, które znacząco wpływają na jej wydajność w pracy, a także na jej umiejętności i zdolności wszelkiego rodzaju.

Często nie pozwala to osobie na prawidłowe zorganizowanie się. Czasami wynika to z przepracowania i braku możliwości wdrożenia skutecznej metody pracy. A innym razem z powodu nieumiejętności rozróżnienia tych zadań, które są ważniejsze od tych, które są mniej ważne.

5. Trudności w relacjach

Trudności w relacjach są również powszechne w przypadku stresu związanego z pracą, ponieważ umiejętności relacji zarówno w pracy, jak i w środowisku społecznym mogą być poważnie zaburzone. Problemy osoby ze stresem związanym z pracą mogą wpływać na sposób, w jaki odnosi się ona i komunikuje ze współpracownikami, a także z przełożonymi.