Coraz więcej osób chcących realizować swoje marzenia decyduje się na zobowiązania w postaci długoletnich kredytów czy pożyczek krótkoterminowych. Wiele osób decyduje się na wzięcie kredytu konsumenckiego. Czym charakteryzuje się to zobowiązanie finansowe?

Co to jest kredyt konsumencki?

Został on dokładnie zdefiniowany w obowiązującej obecnie Ustawie o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku. Jest to umowa której wartość nie może przekroczyć 255 550 złotych lub równowartość tej kwoty w obcej walucie. Kredyt ten jest udzielany na cele niezwiązane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, a więc mogą go zaciągnąć tylko i wyłącznie osoby fizyczne.

Warto pamiętać o tym, że tego typu zobowiązaniem nie jest umowa o kredyt, której stopy procentowe są niższe od powszechnie stosowanych, a więc kredyt z dofinansowaniem czy też sprzedaż ratalna na zero procent.

Jak powinna wyglądać umowa kredytu konsumenckiego?

Umowa takiego zobowiązania może być zawarta tylko i wyłącznie w formie pisemnej. Ponadto instytucja udzielająca kredytu konsumenckiego przed jego zawarciem zobowiązana do tego, aby przekazać na trwałym nośniku każdemu konsumentowi odpowiedni formularz informacyjny, który zawiera wszystkie istotne dane dotyczące zawieranej transakcji.

Prawidłowo sporządzona umowa kredytu konsumenckiego zawiera dane takie jak:

– imię i nazwisko konsumenta
-adres oraz dane kontaktowe konsumenta
-nazwę oraz siedzibę kredytodawcy
-wysokość zobowiązania
-precyzyjne zasady oraz termin spłaty pożyczki
– wielkość roczną stopy oprocentowania oraz ewentualne warunki jej zmiany,
-wielkość opłat i prowizji
– informację o całkowitym koszcie zobowiązania

Ponadto umowa zawiera wiele innych istotnych informacji związanych z kosztami związanymi ze wcześniejszą lub późniejszą spłatą tego zobowiązania.

Zanurz się w świecie finansów, odwiedzając portal www.artbiznes.pl.