Inwestowanie ma swoje plusy, wśród których należy wymienić choćby emocje, przyjemność, zarobek czy sposób na życie. Jednocześnie wiąże się z ryzykiem, a to ze stratą pieniędzy. Warto jednak na samym początku przyswoić pewne terminy, by móc z czasem korzystać z nich w sposób świadomy. Zatem mały słowniczek młodego inwestora.
Kapitał – oznacza całą sumę pieniędzy, którą zgromadziliśmy z myślą o zainwestowaniu. Suma ta jest stała i od niej odlicza się zyski i straty. Kapitał każdej inwestycji jest osobny i traktowany jako jedność.
Zysk – kwota, jaką otrzymujemy z inwestycji w wyniku jej rozwiązania, a od której odjęte zostały koszty, czyli kapitał początkowy. Innymi słowy jest to czysty zarobek, który przyniosły nam zainwestowane pieniądze. Gdy bilans wychodzi na minus, oznacza to stratę finansową.
Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego – dość powszechnie stosowana metoda różnicowania inwestycji i nieinwestowania w jeden instrument finansowy, by nie stracić całego kapitału podczas jednej inwestycji. Dotyczy także różnicowania stopnia i celowości inwestycji.
Hossa – okres dobrobytu giełdowego, czyli wzrostu akcji większości spółek. Ich procent oznacza także procent zysku.
Bessa – przeciwieństwo hossy. Jest okresem stagnacji i recesji w notowaniach giełdowych, co sprawia, że w efekcie ceny akcji spadają, a zysk zamienia się w stratę. Nie należą do nich chwilowe wahania rynku, a odnosi się to do tendencji rynkowej.
Inwestycja krótkoterminowa – inwestycja, której rozwiązanie planowane jest na krótszy okres niż 12 miesięcy. Po jego upływie następuje obliczenie zysku czy straty kapitałowej.
Inwestycja długoterminowa – inwestycja trwająca z zamierzenia ponad 12 miesięcy i niemocnienie przewidziana na jednorazowy zysk. Może być trwała lub przewidziana na okres nienaznaczony.
Inwestor – osoba, która zgromadziła kapitał, który następnie został zainwestowany w dowolny instrument finansowy. Obejmuje daną populację krajową, np. mieszkańców Szwajcarii czy populację inwestorów w Niemczech oraz światową, grającą na giełdach międzynarodowych.