Obligacje emitowane przez Skarb Państwa są jednym ze sposobów na inwestowanie posiadanego kapitału. W zależności od rodzaju obligacji, mogą być one na różny okres czasu i na dowolną kwotę – ustaloną przez dany kraj. Kupując obligacje, przekazujemy swoje środki do Skarbu Państwa. W zamian za kupno obligacji otrzymujemy, najczęściej co pół roku bądź co rok, procent, który jest naszym zyskiem z inwestycji. Na koniec okresu trwania obligacji, zwraca nam się kapitał wraz z ostatnim procentem.

Obligacja jest optymalnym sposobem na zachowanie wartości pieniądza. Jest to możliwe, gdy jej oprocentowanie jest wyższe niż inflacja (poziom inflacji) w okresie trwania obligacji.

Uwaga!

Zysk z inwestycji jest pewny jednie wtedy, kiedy kupujemy obligacje państwa, które ma stabilną gospodarkę. W przypadku ryzyka bankructwa danego kraju bądź przewidywania znaczących spadków poziomu PKB, należy zrezygnować z zakupienia znaczących ilości obligacji takiego państwa.

Dlaczego?

Jeżeli jesteś inwestorem, dla którego liczy się minimalizacja ryzyka inwestycyjnego, należy skoncentrować się na krajach, które z bardzo wysokim prawdopodobieństwem wypłacą nam nasze środki po czasie trwania obligacji. Jest to inwestowanie bezpieczne, które zapewni nam spokój i zmniejszy ilość codziennego stresu, przy dostarczeniu wysokiego poziomu prawdopodobieństwa udanej inwestycji.