Parabola Kętrzyn Skandynawia
02

Grudzień

5 lat ago

Skandynawia

Skandynawia
1 vote, 5.00 avg. rating (88% score)

rp_finanse3.jpgPodobnie jak w Stanach Zjednoczonych, ważnym czynnikiem prowadzącym do kryzysu bankowego w Norwegii, Szwecji i Finlandii była liberalizacja finansowa, jaka nastąpiła w latach osiemdziesiątych. Przed 1980 r. banki krajach skandynawskich były poddane licznym regulacjom oraz ograniczeniom wysokości odsetek, jakie mogły wypłacać depozytariuszom i jakich mogły zadać za udzielane kredyty. W tak niekonkurencyjnym środowisku oraz przy sztucznie zaniżonym oprocentowaniu zarówno depozytów jak i kredytów, banki udzielały tylko najlepszych kredytów, przez co zarówno one, jak i organa odpowiedzialne za nadzór bankowy nie odczuwały potrzeby poszerzania swoich umiejętności w minimalizacji ryzyka i monitorowaniu pożyczkobiorców. W momencie deregulacji otoczenia bankowego nastąpił boom kredytowy, przede wszystkim w sektorze nieruchomości. Brak dostatecznego doświadczenia w utrzymywaniu kontroli nad podejmowanym ryzykiem, zarówno po stronie banków jak i ich władz nadzorczych, spowodował, że banki zaangażowały się w akcję kredytową obciążoną wysokim ryzykiem. Po załamaniu cen nieruchomości w końcu lat osiemdziesiątych pojawiły się masowe straty z tytułu udzielonych kredytów.

Ciekawe artykuły o biznesie i ekonomi:

Tag:
admin Administrator